מתנפחים להשכרה עד גיל 13, מתקנים גדולים ומסיבים שעשויים משמשונית, מיועדים למגוון אירועים.